12-02-56

0

12-02-56ดาวน์โหลด

Advertisements

งานชิ้นที่ 6 ขอบเขตของโครงงาน

0

ขอบเขตของโครงงาน

การพัฒนาระบบ ตามรูปแบบที่ได้ทำโดยเราสามารถทำงานได้ตามสัดส่วนของงานจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามรายละเอียดดังนี้

1.ระบบการจองห้องพัก

-สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข การสั่งจองได้ ตามรูปแบบที่ได้ทำโดยเราสามารถทำงานได้ตามสัดส่วนของงานจะมีการใช้งานที่แตก ต่างกันออกไปตามรายละเอียดดังนี้

-สามารถตรวจสอบข้อมูลสามชิกได้

-สามารถ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้

2.ระบบการแจ้งจ่ายชำระเงิน

-สามารถตรวจสอบระบบการสั่งจองได้

-สามารถแจ้งจ่ายชำระเงินได้

-สามารถแจ้งหลักฐานการชำระเงินด้วยการโอนผ่าน Counter  ที่ธนาคารรหรือ ตู้ ATM ของธนาคาร

3..ระบบสถานะของห้องพัก

-สามารถแจ้งสถานะห้องว่างได้

-สามารถแจ้งสถานะห้องเต็มได้

5.ผู้ดูแลระบบ

1) ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงโดยการตรวจสอบUser NameและPassword

– Login

– สามารถเพิ่ม/แก้ไขตัวระบบ ให้เข้ากับระบบการจองการเข้าพักในโรงแรมได้

-ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการส่วนตัวของสมาชิกได้

-ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบจองห้องพักได้

-ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการในส่วนของข้อมูลห้องพักได้

2) สามารถจัดการข้อมูลของห้องพัก

– สามารถ ลบ/ค้นหา/ดูรายงาน การจองห้องพักในระบบได้

– สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้

3)สามารถรายงานข้อมูลประเภทห้องพักได้

-แจ้งข้อมูล ประเภทเตียงคู่
-แจ้งข้อมูลประเภทเตียงเดี่ยว

4)สามารถรายงานการจองห้องพักแต่ล่ ะประเภทได้

-รายงานการจองห้องพักแบบรายเดือนได้

-รายงานการจองห้องพักแบบรายวันได้

-รายงานการจองห้องพักแบบรายสัปดาห์ได้

5)สามารถรายงานรายได้การจองห้องพัก

-รายได้ต่อวัน

-รายได้ต่อเดือน

-รายได้ต่อปี

6)แสดงสถิติเปรียบเทียบการจองห้องพักของแต่ล่ะประเภทในรูปแบบของกราฟ

7)สามารถจัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

6.ระบบส่วนของลูกค้า

1) ลูกค้าสามารถเข้าชมห้องพักแต่ล่ ะประเภทได้

2) ลูกค้าต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่การจองห้องพักได้

3) ลูกค้าสามารถทำการสั่งจองห้องพักทางหน้าเว็บไซต์โดยท าการสมัครสมาชิกและล็อคอินเพื่อ
ยืนยันการจองได้

4)ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดต่างๆของตนได้

5)ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้

7. ระบบประเภทของห้องพัก

-ห้องดีลักซ์

-ห้องซูพีเรีย

-ห้องซูพีเรียสวีท

-ห้องสวีท

8.ระบบการยืนยันการเข้าพัก

-ข้อมูลชื่อผู้พัก

-ระบบการยื่นยันการจองห้องพัก/ยกเลิกการจองห้องพัก

-ข้อมูลวันที่เข้าพัก/วันที่ออก

-ข้อมูลประเภทเตียง